Saturday, April 6, 2013

34 ամենաօրիգինալ վիրավորանքները

Իհարկե, կրեատիվությունը լավ բան է, այդ թվում նաև այն դեպքերում, երբ դուք ուզում եք վիրավորել ինչ որ մեկին։ Պարզապես պետք է զգույշ լինել, որ չափը չանցնել։ Այսպիիսով, Ձեզ եմ ներկայացնում 34 օրիգինալ վիրավորանք, որոնք կարող եք դուք էլ օգտագործել ըստ անհրաժեշտության.

1. Ցանկացած նմանություն Ձեր և մարդ արարածի միջև զուտ պատահականություն է։
2. Դու մի՞շտ եք այդքան հիմար, թե՞ այսօր է հատուկ օր։
3. Ի՞նչ կարծիք ունեք մարդկային ռասսայի մասին որպես աուտսայդեր։
4. Ես եծ սիրով ձեր բերաննին կտային, բայց ինչո՞ւ ես պետք է բարելավեմ Ձեր արտաքին տեսքը։
5. Համենայն դեպս մի դրականն բան կա ձեր կառուցվածքի մեջ. այն այնքան անճոռնի չէ, որքան Ձեր դեմքը։
6. Ուղեղի առկայությունը ամեն ինչի մասին չէ, որ խոսում է, իսկ Ձեր դեպքում դա ոչնչի մասին էլ չի խոսում։

7. Զգույշ եղեք, թույլ միտվեք, որ Ձեր ուղեղը խառվի Ձեր մտքերին։
8. Ասում են, որ ես զզվելի ճաշակ ունեմ, բայց դուք իմ Դուրը գալիս եք։
9. Ձեր ծնողները երբեք չե՞ն խնդրել, որ Դուք փախնեք տնից։
10. Եթե իմ դեմքը Ձեր դեպքի պես լիներ, ես դատի կտայի ծնողներիս։
11. Մի վշտացեք, այս աշխարհում միայն դուք չեք անտաղանդ։
12. Մի նեղացեք, բայց ձեր աշխատանքը ենթադրում է, որ դուք անգրագիտություն տարածե՞ք։
13. Շարունակեք խոսել, ի վեջո Ձեզ պետք է հաջողվի մի ինչ որ խելոք բան ասել։
14. Դու շարունակո՞ւմ եք սիրել բնությունը, անգամ այն բանից հետո, որ նա արել է Ձեզ հետ։
15. Կարո՞ղ է Ձեզ մոտ ուղեղի մկաններն են ձգվել։
16. Ձեզ պես կրթաթոշակ ստացողները ծառերի վրա չեն աճում, նրանք ծառերի վրա ճոճվում են։
17. Ձեր գիտակցությունը երկաթյա թակարդ է հիշեցնում, որն անընդհատ փակվում է, երբ պետք է պատասխան գտնել։
18. Դուք այս մարդկության մասիկն եք, ափսոս, որ ոչ այնքան հաջող։
19. Նա մտածում է... այ քեզ նորությո՜ւն։
20. Դուք անկասկած ավելի լավ տեսք կունենաք, երբ մութն ընկնի։
21. Դուք պարզապես հրաշք հումոր ունեք. երբ այն ձեզ մոտ ստացվում է՝ դա հրաշք է։
22. Դուք հանդիսանում եք այն հիփոթեզի կենդանի ապացույցը, որ մարդը կարող է գոյատևել առանց ուղեղի։
23. Նա այնքան կոլոտ է, որ երբ անձրև է սկսում, նա այդ մասին վերջինն է իմանում։
24. Դուք փաստորեն տկարամիտ ասվածի կենդանի մարմնավորումն եք։
25. Դու ի՞նչ գործ ունես այստեղ, ես կարծում էի գազանանոցը փակվում է գիշերը։
26. Ես չեմ կարծում, որ դուք կցանկանայիք զգալ ձեզ այնքան վատ ինչան Ձեր տեսքն է։
27. Բարև, ես մարդ եմ, իսկ դուք ի՞նչ եք։
28. Ես Ձեզ հետ չեմ կարող այժմ խոսել, ինձ ասացեք, թե որտե՞ղ կարող եմ գտնել Ձեզ 10 տարի հետո։
29. Ես չգիտեմ, թե ինչն է Ձեզ այդքան բթամիտ դարձնում, բայց պետք է խոստովանեմ, որ դա լավ է ստացվում։
30. Ես չեմ կարողանում հիշել Ձեր անունը, բայց խնդրում եմ, պետք չէ ինձ օգնել դրանում։
31. Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք հիմար ծնվել եք, բայց զարմանում եմ, որ Ձեզ ոտ ռեցեդիվ է այս առումով։
32. Ես գիտեմ, որ դուք ինքներդ եք հասել նրան, ինչ կաք։ Լավ է, որ ընդունում եք Ձեր մեղավորությունը;
33. Ես գիտեմ, որ դուք այնքան հիմար չեք, ինչքան երևում եք, որովհետև դա պարզապես հնարավոր չէ։
34. Ես մի անգամ տեսել եմ քո նմանների, բայց դրա համար ես ստիպված էի մուտքի տոմսի համար վճարել։

No comments:

Post a Comment